Máy khuếch tán hương thơm

máy thơm, thiết bị làm mát không khí, máy khuếch tán hương thơm không khí.