Tinh dầu thực vật

dầu thơm tự nhiên, tinh dầu trị liệu thực vật, tinh dầu thiên nhiên.