Pin khuếch tán mùi hương

máy khuếch tán tinh dầu chạy bằng pin, Làm mát bằng không khí chạy bằng pin, khuếch tán mùi chạy bằng pin.